Inrichting

Wim Arp

Veel graven

Voor biodiversiteit is veel variatie nodig in het landschap. Hoe meer relief hoe beter, en landschapselementen als greppels, heggen, bomen, steile hellingen, natte delen, houtstapels, composthopen en stenen dammen. Voor de landbouw is echter een homogeen en glad oppervlak zonder afwijkende elementen veeel handiger. En dat was dus ook de uitgangssituatie in 2020. Kaal grasland met een ondiep restant van een greppel, maar gelukkig wel met een zomerdijk, en met enige variatie in hoogte en bodemsamenstelling.

Om de variatie te vergroten zijn we vooral veel gaan graven: Stefan heeft de greppel weer wat diepte gegeven en daarbij met de grond een dijkje / grondbulten gecreerd. Daar hebben we ook wat verlaagde oevers aangelegd. We hebben ook veel gegraven om zand naar boven te halen en voedselrijke klei er onder te stoppen. Daarmee hebben we in 2020 een klein en in 2021 een grote zandplek gemaakt. Voor een moestuin met akkerrand en een natuurakkertje moest ook veel gespit worden, net als voor een steilrand op de zomerdijk.

Met drie keer hoog water in twee jaar is er veel dood hout aangespoeld. Grote stukken staan nu op de zomerdijk, sommige met geboorde gaten om dienst te doen als insectenhuisvesting.

We laten de natuur ook meehelpen met het maken van meer structuur. De iele meidoorntjes langs het prikkeldraad laten we groeien om samen met de bramen een heg te vormen, en de wilgen en meidoorns bij de rivier mogen uitgroeien tot een stukje struweel. En door helemaal niets te doen ontstaan vanzelf stukken met ruigte.

Hieronder op de kaart staan de verschillende elementen ingetekend. In het menu linksonder worden deze elementen apart gepresenteeerd.

greppel-1.jpg
graven van de greppel
zandplek2-1.jpg
aanleg van zandplek 2
kaart.jpg
kaart ven het landje met elementen