Wespenwaard

Wim en Stefan Arp

Een stukje grond in de uiterwaard

De Wespenwaard is een stukje uiterwaard van de Nederrijn tussen Driel en Arnhem van ongeveer 2 ha. Wij hebben het sinds het begin van 2020. Het was toen nog vooral een saai stuk grasland dat lang in argrarisch beheer is geweest. Het gebied bestaat uit drie stukken, Het grootste stuk is het lage deel tussen de zomerdijk en de winterdijk en ligt laag omdat dit ooit is afgegraven voor de kleiwinning. De zomerdijk is iets meer dan twee meter hoog, en dit is wel het mooiste van dit stukje grond. Achter de zomerdijk is het een meter hoger dan voor de zomerdijk, en dit is voor de helft voedselrijke kleigrond en de andere helft zandgrond met een laag zavel er op. Hier is bij droge jaren een duidelijke scheiding in de vegetatie te zien.

De doelstelling is natuur en dat gaan wij er van maken. Maar dit stuk grond gaan we met name inrichten voor de insecten. In 2020 is er nog niet veel te vinden op de Wespenwaard, maar we zijn direct begonnen met het gevarieerder maken van het terrein, door heel kleinschalig te maaien, de heg te laten uitgroeien, en stukjes beginnend struweel en ruigtes te laten staan. Om de vegetatie bloemrijker te maken worden naast maaien en afvoeren ook zaden en stekjes uit vergelijkbare biotopen in de omgeving verzameld, opgekweekt en uitgeplant. Verder gaat de schop de grond in om de bijna verdwenen greppel in het lage gedeelte weer te herstellen, steilranden te maken voor bijen, en zandplekken door zand naar boven te halen en de vruchtbare grond er onder te stoppen. Een kleine moestuin en een natuurakkertje zorgen voor nog meer variatie.

Alles wordt dus in het werk gesteld om meer variatie te krijgen, want variatie in vegetatie, bodem en relief zorgen voor een grote diversiteit aan habitats en daardoor ook een grote biodiversiteit.

fotos/gras.jpg
hoog gras
actueel/bruin-blauwtje.jpg
bruin blauwtje
moestuin/moestuin-lucht.jpg
moestuin met dreigende lucht
fotos/strand.jpg
laag water in zomer 2020
actueel/overstroming-dijk.jpg
hoog water in zomer 2020